Kontakt oss for en hyggelig prat og en fantastisk god pris!
Ring 611 59 450 eller send oss en e-post

Byggvare/trelast

Eina Almenning tilbyr et bredt spekter av byggevarer og trelast. Våre kunder fordeler seg over hele Østlandsområdet. Vi har en stor kundemasse i Osloområdet og har derfor innarbeidet en god transportordning til Oslo.

Les mer

Skogen

Eina Almenning eier og forvalter en skogeiendom på 16000daa skog. Eiendommen ligger hovedsaklig på middels bonitet og domineres av granskog. Det drives ut ca. 3200m³ årlig.

Les mer

Du Eina, min vakreste bygd her i nord, som ligger så still rundt den speilblanke fjord, omkranset av lauvskog og åker grønn, så vakker og rik i sommeren skjønn