Kontakt oss for en hyggelig prat og en god pris!
Ring 611 59 450 eller send oss en e-post

Eina Almenning tilbyr et bredt spekter av byggevarer og trelast. Våre kunder fordeler seg over hele Østlandsområdet. Vi har en stor kundemasse i Osloområdet og har derfor innarbeidet en god transportordning til Oslo.

Eina Almenning eier og forvalter en skogeiendom på 16000daa skog. Eiendommen ligger hovedsaklig på middels bonitet og domineres av granskog. Det drives ut ca. 3200m³ årlig.